Writing:

︎︎
Tegningene ligger i kjernen av alt, MSR FCJ – Empirix 
Uncomics: Et forsøk på å utvide tegneseriefeltetEmpirix